Prinsipprogram

Opplæring og barnehage

Det er viktig at samefolket selv har kontroll over utdanningens form og innhold. Dette innebærer at de samiske folkevalgte organene må ha innflytelse over forvaltning av samisk utdanning, spesielt innholdet i den samiske skolen og kvalifiseringen av samiske lærere. Samarbeidet over riksgrensene når det gjelder skoleutvikling og læremidler er viktig.

Opplæringssystemet skal ta utgangspunkt i den samiske elevens og det samiske samfunnets behov. Samiske tradisjoner, språk, kultur og grunnleggende verdier må gjenspeiles gjennom hele utdanningssystemet. Barnehager og skoler er viktige for en trygg forankring i egen identitet. I skolen skal samiske elever få bekreftet sin egen forståelse av å være en del av en større sammenheng som samer og som urfolk. Samiske barn og unge skal ikke oppleve rasistisk mobbing og trakassering i skoler og barnehager.

Det fysiske skole- og barnehagemiljøet skal synliggjøre samisk kultur. Ved å synliggjøre samiske verdier i hverdagssituasjoner i barnehager og skoler kan det samiske bli en naturlig del av hverdagen også for andre barn i Norge.

Den samiske skolen skal ha høy kvalitet der samiske barn og unge får best mulig tilpasset samiske opplæringstilbud. Samiske barn og unge skal ha lik tilgang på læremidler som andre.

Alle samiske barn og unge skal ha individuell rett til opplæringstilbud i og på samisk, uavhengig av bosted. Samiske elever med særskilte behov må sikres et tilpasset opplæringstilbud og spesialpedagogisk bistand basert på samiske verdier. Skolefritidsordningen er en integrert del av opplæringstilbudet, og skal også ha et samisk innhold for samiske barn.

Fordommer og rasisme mot samer kommer ofte fordi majoritetssamfunnet ikke innehar nok kunnskap om samer og samiske forhold. Derfor er det et viktig prinsipp at basiskunnskap om samer, samisk språk og samiske forhold skal inngå sterkere, som en del av undervisningen for alle elever i Norge.  Dette skal også gjenspeiles i lærerutdanningene.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.