Prinsipprogram

Næring og bosetting

Primærnæringene er viktige for bosetting, kultur- og næringsgrunnlaget i de samiske områder. Forholdene må ligge til rette for at de samiske primærnæringene sikres og utvikles.

Næringer i samiske områder må være bærekraftige. De fornybare og ikke-fornybare ressursene i naturen i Sápmi utgjør det materielle grunnlag for samisk kultur. Fiske, reindrift, jordbruk, duodji, utmarksvirksomhet og kombinasjoner av disse representerer næringer som også er sterke samiske kulturbærere.

Samisk bosetting er spredt, og det er de samiske bygdene langs kysten og i innlandet, som tradisjonelt utgjør ryggraden i samisk samfunns-, kultur- og næringsliv. Samiske lokalsamfunn skal være arnesteder for samiske verdier og livsutfoldelse.

Næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap opprettholder bosetningen i de samiske bygdene. De samiske lokalsamfunnene i samarbeid med Sametinget kan legge til rette for at utvikling på lokalsamfunnenes premisser.

Flere og flere bosetter seg eller vokser opp i byer og tettbygde strøk. Samer er en integrert del av byene med samisk språk, kultur, identitet og næring. Det er derfor viktig å gi disse muligheter til et samisk livsgrunnlag, både kulturelt, sosialt og yrkesmessig.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.