Prinsipprogram

Areal og miljø

Samefolket har eiendomsrett og råderett til områdene der samer tradisjonelt har bodd. Denne rett er opparbeidet via alderstids bruk og gjelder både naturressursene i havet og på land. Statene må anerkjenne denne retten i lovgivning og forvaltning, og rettighetene skal ikke hindres av statsgrenser. Samer har spesielle forbindelser til sine landområder og territorier.

Bruk av naturressurser skal bygge på de verdier samefolket har for bærekraftig bruk av naturen.  For NSR er det selvsagt at det økologiske perspektivet og kravet om bærekraftig utvikling skal utgjøre fundamentet i all fremtidig politikk når det gjelder forvaltning av naturen.

Mineralvirksomhet i samiske områder kan bare finne sted dersom dette skjer i respekt for og ved aktiv etterlevelse av de internasjonale menneskerettighetene, inkludert urfolkenes rett til selvbestemmelse, retten til fritt, informert forhåndssamtykke og retten til landområder.

NSR mener at det skal legges til rette for at man kan drive tradisjonell høsting og videreforedling av naturressurser.

Vår kunnskap og våre ressurser forplikter oss til å være aktive pådrivere for å få etablert universelle urfolksstandarder hva angår forhold som etikk, miljø, eierskap og rettferdig utbyttefordeling. Selskaper som skal operere i våre områder skal følge slike regler.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.