Lokale valgprogram

Les hvilke saker NSR vil prioritere å arbeide for i de forskjellige valgkretsene.

1. Østre valgkrets

2. Ávjovárri valgkrets

3. Nordre valgkrets

4. Gáisi valgkrets

5. Vesthavet valgkrets

6. Sør-Samisk valgkrets

7. Sør-Norge valgkrets.