Handlingsprogram

KULTUR OG IDRETT

Vedrørende KULTUR vil NSR arbeide for:

 • at det rekrutteres nye samiske forfattere
 • at flere samiske forfattere får mulighet til å jobbe med litteratur på heltid
 • at det produseres mer samisk litteratur for barn og unge
 • at det utredes et felles system for distribusjon av samiske e-bøker
 • at opphavsrettigheter til joik utredes og sikres
 • at støtteordninger for utgivelse av samisk musikk og nye musikalske uttrykksforme bedres
 • at samiske musikere gis større mulighet til å formidle samisk musikk og joik, både i de samiske områdene og internasjonalt
 • at grunntilskuddet til festivalene som mottar dette fra Sametinget styrkes
 • at mindre festivaler og kulturarrangementer videreutvikles
 • at flere samiske kunstnere og artister deltar på internasjonale urfolksfestivaler
 • at det bygges et eget samisk teaterbygg
 • at samisk kunstmuseum bygges
 • at samisk kunstnerråd styrkes
 • at Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Åarjelhsaemien Teatere gis bedre økonomiske rammer
 • at frie teatergrupper får støtte til produksjon av samiske forestillinger
 • at frie revygrupper får mulighet til å utvikle samisk revyarbeid
 • at det produseres flere samiskspråklige filmer
 • at samisk filmsenter videreutvikles
 • at distribusjon av samisk film økes gjennom markedsføring og visninger på filmfestivaler
 • at det lages ordninger for teksting av tv-programmer og filmer til de tre samiske språkene
 • at det i større grad blir dubbet samiskspråklige filmer, særlig for barn og unge
 • at kunstneravtalen skal være et viktig redskap for å utvikle samisk kulturpolitikk
 • at Østsamisk museum kommer i drift
 • å sikre driftsmidler og utviklingsmuligheter til etablerte samiske hus
 • at det etableres fagmiljøer som ivaretar og videreutvikler joik og andre samiske musikkuttrykk fra alle samiske områder, som for eksempel et etnomusikksenter
 • at Sametinget skal være en sentral aktør i planlegging og gjennomføring av 100-års-markeringen av det første samiske landsmøtet i 1917.

Vedrørende IDRETT vil NSR vil arbeide for:

 • at det etableres samiske nasjonale og regionale anlegg for nordiske skigrener og reinkappkjøring
 • at de samiske idrettsgrenene, som for eksempel skisport, lassokasting og reinkappkjøring, har gode utviklingsmuligheter
 • at samisk ungdom gis mulighet til å delta på internasjonale idrettsarrangementer
 • at en større andel av spillemidlene går til samisk idrettsarbeid og til etablering av idrettshaller og anlegg i samiske områder
 • å styrke driften av de samiske idrettsforbundene.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.