Handlingsprogram

AREAL OG MILJØ

NSR vil arbeide for:

 • å sette global oppvarming og klimaspørsmål på dagsorden
 • at økologiske prinsipper samt lokale tradisjoner og sedvaner legges til grunn ved bruk av naturen
 • at verneprosesser skal bidra til å styrke samiske bruksformer og samiske rettigheter
 • å sikre samiske rettigheter og samiske naturressurser i forbindelse med etablering av industriell aktivitet i samiske områder
 • å sikre at prinsippet om urfolks adgang til informert samtykke etableres i praksis
 • å sørge for at det utvikles overordnede planer for utbygging av vindturbinparker i samiske områder
 • at det etableres arealavgifter ved etablering av fiskeoppdrett som tilfaller kommunene og andre lokale forvaltningsorganer
 • at det ikke etableres ny mineralvirksomhet i samiske områder før Mineralloven tilfredstiller Sametingets krav
 • å sikre etiske urfolksstandarder, miljøhensyn, sosiale, helsemessige og kulturelle hensyn, og krav til økonomisk vederlag ved etablering av industrielle og andre aktiviteter som mineralutvinning og olje- og gassproduksjon
 • at Sametinget skal være et miljøfyrtårn
 • sterkere representasjon fra samiske brukere i nasjonalparkstyrene i samiske områder
 • å sikre representasjon fra samiske beitebrukere i de regionale rovviltnemndene
 • at rovviltbestanden kommer på et nivå som gir reindrift og andre samiske beitenæringer god dyrevelferd og bærekraft.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.