Silje Muotka

Silje Karine Muotka er 38 år. Hun bor og arbeider i Alta i det daglige som daglig leder ved Senter for oppdragsvirksomhet på Høgskolen i Finnmark.