Laila Nystad

Laila Nystad er 32 år gammel. For tiden er hun bosatt i Porsanger.