Kandidater

Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller til valg i alle de sju valgkretsene. Tilsammen består listene av 80 kandidater, hvorav 41 er kvinner og 39 er menn.

Kart og forhåndsstemming s 20-21 kopi

Alle lister etter valgkrets:

→ Østre valgkrets
→ Ávjovárri valgkrets
→ Nordre valgkrets
→ Gáisi valgkrets
→ Vesthavet valgkrets
→ Sørsamisk valgkrets
→ Sør-Norge valgkrets