Inviterer til bredt samarbeid om trygge organisasjoner

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) ønsker å få til et bredt samarbeid om trygge organisasjoner, fri for vold, seksuelle overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet. Derfor fremmer leder av NSR-U, Ánde Trosten, saken ovenfor Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg (SUPU), som avholder møte i Tromsø kommende helg.
Les mer