Reindrift

Reindrifta er en viktig samisk næring, både kulturelt og i forhold til sysselsetning og verdiskapning. NSR arbeider for å styrke reindriftas rett til intern selvbestemmelse.

bohccot

NSR vil styrke reindriftsnæringen som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme. Samtidig er reindrifta en sterk samisk kulturbærer. Derfor må det være et mål å sikre at verdiskapningen økes samtidig som kulturelle og samfunnsmessige sider av næringen blir ivaretatt.

NSR støtter målsettingen om en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig reindrift. Reindriftens rammebetingelser må styrkes. NSR vil også følge opp den nye reindriftsloven, og fortsette arbeidet for styrking av reindriftas rett til intern selvbestemmelse i den framtidige revisjonen av reindriftsloven.

På Sametinget vil NSR arbeide for: 

 • at reindriftas arealvern styrkes gjennom innføring av nasjonale planretningslinjer for reinbeiteområdene
 • at bestemmelsene i reindriftsloven og plan- og bygningsloven samordnes for å styrke reindriftens innflytelse i samfunnsplanleggingen
 • at reindrifta sikres reell mulighet til deltagelse i planprosesser
 • at reindrifta sikres mulighet til tvisteløsningsorgan på linje med andre næringer
 • at reindrifta sikres større grad av selvstyre, gjennom endring av reindriftsloven
 • at det i samarbeid med NRL, reindriftsforvaltninga og departementet gjennomføres en utredning av fremtidig forvaltning av reindrifta, herunder også Sametingets rolle
 • at innholdet i bærekraftbegrepet (økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft) operasjonaliseres i samarbeid med næringen
 • at Jernbaneverket pålegges å sikre utsatte jernbanestrekninger med gjerder som hindrer reinpåkjørsler
 • å jobbe for reduksjon av salting av veier der rein ferdes.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

1 Comment

 1. Alf Oddleif Lindbæk
  13. april 2016 @ 12:25

  Det er bare samer i Nord-Norge som får lov til å drive med rein.Hva om vi får samme lov for husdyrnæringa? Som det nå er får samer etablere seg innen jordbruk mens kvener og andre nordmenn ikke får lov til å drive med rein. Reindrift drives andre steder i landet er de også samer? Det må være lov å spørre uten at det skaper diskusjoner. Reindrifta er tross al tusener av år nyere enn jordbruk her i landet. Mange av de punktene som er nevnt her er til hinder for annen utvikling, blant annet bør naturvernere og andre bl.a.går inn for jernbane være oppmerksom på krav som gjør at Staten ikke vil gå inn for jernbane nord for Narvik, salting av veier gjøres for sikkerhet for trafikkanter både samer og andre, krav om samisk selvstyre kommer tydelig fram. Kort sagt, NSR er sammen med sametinget en klamp om foten for videre utvikling av Nord-Norges ressurser.

  Reply

Svar på Alf Oddleif Lindbæk Avbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.