Fiske

NSR har satt fokus på fiskerisaker helt siden vårt første landsmøte i 1968. Vi taler kyst- og fjordfolkets sak!

_F6C93472
NSR vil styrke og utvikle fiske som primærnæring, samt fiske i kombinasjon med andre næringer.

NSR arbeider for at verdiskapningen på kysten skal styrkes gjennom god og forsvarlig styring av fellesskapets ressurser, med vekt på lokal forvaltning. Vi vil arbeide for å få styrket rettsvernet til kystbefolkningen etter at lovverket som ble vedtatt i løpet av den forrige perioden ikke sikret lokalbefolkningen retten til fiske langs kysten. NSR vil arbeide for å sikre at samiske rettigheter til marine ressurser anerkjennes på en slik måte at det kommer hele kystbefolkningen til gode.

NSR ønsker også å gjeninnføre 5-km regelen for utmarksfiske i Finnmark. Det er primært lokalbefolkningen som skal ha fiskerettighetene.

På Sametinget vil NSR arbeide for:

  • sikring av rettsgrunnlaget for samiske rettigheter til marine ressurser
  • større grad av regional forvaltning av fiskeriressursene for å sikre lokal og samisk innflytelse og verdiskapning
  • en omfordeling av kvoter til fordel for den minste flåtegruppen.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

 

1 Comment

  1. NSR | NSR støtter Kystaksjonen
    28. februar 2014 @ 17:26

    […] Fiske […]

    Reply

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.