Entreprenørskap

For å opprettholde de samiske bygdene må vi ha arbeidsplasser. Vi trenger entreprenører og gründere som starter opp nye foretak hvor samer kan arbeide, og for NSR er det svært viktig at Sametinget støtter disse på alle de måter vi kan.

d87554c7b2

I Sápmi må vi utvikle våre bygder selv. Arbeidsplassene kommer ikke uten innsats, og derfor er det viktig for NSR å motivere og støtte dem som ønsker å satse. Vi må også gjøre det enklere å satse på entreprenørskap.

I den inneværende perioden har NSR som en av prosjekteierne vært med på å starte entreprenørskapsprosjektet Indigee. Innen dette prosjektet får mange samiske entreprenører veiledning og nettverk for å bygge videre på sine ideer. Her hentes erfaringer og grunnlaget legges for fremtidige entrenørskapsinstitusjoner.

På Sametinget vil NSR arbeide for: 

  • opprettelse av et kompetansesenter for samisk innovasjon og entreprenørskap
  • at kvalitetsarbeidet i forhold til samisk destinasjonsutvikling styrkes
  • at nasjonale og regionale reiselivsatsninger sikres genuint samisk innhold
  • at samisk entreprenørskap sikres og videreutvikles, blant annet gjennom entreprenørskapsprosjektet Indigee
  • å gjøre det enklere for samiske matprodusenter å bruke tradisjonelle metoder for råvareforedling.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram