Mineraler og ressurser

Naturen vår har gjennom historien vært og er enda svært sentral i den samiske kulturen. Våre primærnæringer er bærekraftige og har basis i naturen. Nå opplever vi et stormløp for å opprette gruvevirksomhet og utvinne de mineralene som finnes under jorda i områdene våre.

Våre primærnæringsutøvere har internasjonale rettigheter til å ha et ord med i saken, men dette har de ikke gjennom mineralloven i Norge. Derfor sier NSR nei til gruvedrift i samiske områder inntil loven er endret. Les landsmøtevedtaket her.

Foto: Helene Lind Jensen, Natur & Ungdom
Foto: Helene Lind Jensen, Natur & Ungdom

Mineralvirksomhet i samiske områder
1.

NSR mener at Sametinget aktivt må sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, og ivareta samenes land- og ressursrettigheter.

NSR mener at Sametinget har ansvar for å ta et helhetlig hensyn til alle berørte samiske interesser, særlig samiske primærnæringer, ved mineralvirksomhet.

NSR mener at folkeretten skal være en del av rammen for mineralvirksomhet i samiske områder. Leting, undersøkelser og drift på mineralressursene skal derfor bare finne sted dersom dette skjer i respekt for og ved aktiv etterlevelse av de internasjonale menneskerettighetene, inkludert urfolkenes rett til selvbestemmelse, retten til fritt, informert forhåndssamtykke og retten til landområder. Bare på denne måte kan mineralutvinning bidra til en rettferdig og bærekraftig utvikling som også inkluderer urfolkenes fremtid.

NSR er i mot en utvikling hvor mineralvirksomhet kan ødelegge for tradisjonell samisk naturbruk og samiske næringer, og dermed det materielle grunnlaget for den samiske kulturen.

2.
NSR konstaterer at Mineralloven ikke gir nødvendig grunnlag for mineralbasert næringsutvikling i samiske områder. NSR mener at Mineralloven ikke oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene, og peker på at Sametinget ikke har gitt sitt samtykke til mineralloven. Mineralloven sikrer ikke samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser og tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette innebærer at NSR i dag ikke kan gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske områder.

NSR ønsker et lovverk som gir forutsigbarhet for alle parter og mulighet for sameksistens mellom tradisjonelle og nye næringer. NSR vil arbeide videre for en revidering av Mineralloven.

3.
NSR mener at Sametinget skal utarbeide et helhetlig rammeverk for mineralvirksomhet i samiske områder. Et slikt rammeverk skal omfatte etiske urfolksstandarder, miljøhensyn, sosiale, helsemessige og kulturelle hensyn, og krav til økonomisk vederlag. Rammeverket må danne grunnlag for framtidige forhandlinger om mineralvirksomhet i samiske områder. Sametinget skal se til at rammeverket etterfølges i alle stadier.

Sametingets rolle som næringsutvikler og aktør i samiske områder må også avklares, herunder forretningsmessig eierskap og deltakelse i industriutviklingen.

4.
NSR mener at Urfolkserklæringens prinsipp om free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned må gjelde ved mineralvirksomhet i samiske områder.

Mineralutvinning skal bare kunne skje dersom rettighetshaverne gis full kompensasjon for alle nåtidige og fremtidige tap og dersom naturinngrepene kan skje innenfor godtagbare miljøkonsekvenser og når tilbakeføring av land sikres.

Det er også en forutsetning at de samiske samfunn tilføres betydelige ressurser under hele driftsperioden, enten i form av rimelig utbyttefordeling, urfolksvederlag, eierskap og annen kompensasjon i form av erstatninger.

Før oppstart av mineralvirksomhet skal det opprettes et fond med midler fra utvinner som skal sikre opprydding etter avsluttet arbeid og revegetering.

Vedtatt på NSRs 42. landsmøte, i Tromsø, 26.–28. oktober 2012. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

3 Comments

 1. NSR | Usanne påstander om NSRs mineralpolitikk
  14. februar 2014 @ 12:48

  […] Mineraler og ressurser […]

  Reply

 2. NSR | Feilkatige påstander om NSRs mineralpolitikk
  14. februar 2014 @ 13:01

  […] Mineraler og ressurser […]

  Reply

 3. NSR | Feilaktige påstander om NSRs mineralpolitikk
  14. februar 2014 @ 13:07

  […] Mineraler og ressurser […]

  Reply

Svar på NSR | Feilkatige påstander om NSRs mineralpolitikk Avbryt svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.