Videregående opplæring

Opplæring i og på samisk i den videregående skolen legger grunnlaget for kompetansen vi har i det samiske samfunnet. De samiske videregående skolene må videreutvikles og samiske ungdommer over hele landet har krav på samiskopplæring.

VGS:joatkkaskuvla
Foto: Hilde Sollid

På Sametinget vil NSR bl.a. arbeide for at:

 • at forvaltningsansvaret for de samiske videregående skolene overføres Sametinget
 • at de samiske videregående skolene videreutvikles som nasjonale ressurs- og kompetansesentre for samisk videregående opplæring
 • at opplæringsloven blir revidert for å gi samiske elever rett til videregående opplæring på samisk
 • at det opprettes videregående opplæringstilbud for samiske elever i alle samiske språkområder
 • at regionale videregående skoler, i samarbeid med fylkeskommuner, får bygd opp et samisk innhold i sine fagtilbud
 • at fagopplæringstilbud i reindrift, duodji, næringskombinasjoner og naturbruk styrkes og sikres
 • at stipendordningen for elever med samisk i fagkretsen styrkes
 • at samisk som første- eller andrespråk på videregående skole skal gi ekstrapoeng ved opptak til høyere utdanning
 • at rammevilkårene for opplæring i samisk styrkes slik at elevene blir gitt opplæring etter deres språknivå
 • at det opprettes ordninger for støtte til skoleklasser som vil besøke andre deler av Sápmi
 • at det etableres et grenseoverskridende samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på videregående nivå

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Her kan du lese hva NSR mener om grunnskolen!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.