Høyere utdanning og kunnskapsutvikling

Vi har et stort kompetansebehov i Sápmi. Kunnskapen vår bygger på både moderne akademia og tradisjonskunnskap, og det er dette som gjør den samiske høyere utdanningen og forskningen unik. Sametinget skal legge premissene for hvordan samiske høyere utdanningen styres.

Høyere utdanningDiehtosiida.jpg.90.800.600.2010.2.25.15.29.28

Samer har en grunnleggende rett til, og et selvstendig ansvar for å utvikle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Forskning på samer og samiske levninger skal ikke skje uten samtykke fra samer selv. Samefolket skal ha innflytelse over institusjoner og programmer for kunnskapsutvikling og utdanning.  Sametinget skal gi premissene for styringen av samisk høyere utdanning. Samiskspråklige kompetansemiljø skal samarbeide på tvers av statsgrensene.

Sametinget og institusjoner med kompetanse i samisk språk og kultur skal i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner samarbeide om å utarbeide utdanningsplaner som berører samer og samiske forhold.

Både den moderne akademiske kunnskapen og den samiske tradisjonskunnskapen er viktige i utviklingen av det samiske samfunn. Samtidig har mange samer blitt fratatt muligheter til formell utdanning gjennom dårlige tilpassede tilbud for samer helt opp til vår tid. Det skal være tilrettelagt for at samer får voksenopplæring.

På Sametinget vil NSR arbeide for:

 • at Samisk høgskole på sikt utvikles til et samisk universitet
 • at institusjoner med ansvar og oppgaver innenfor samisk høyere utdanning og forskning styrkes og stimuleres til samarbeid
 • at forskere stimuleres til å bruke samisk som forskningsspråk
 • at det rekrutteres til samisk allmenn- og barnehagelærerutdanning, blant annet gjennom stipendordninger og desentraliserte studietilbud
 • at flere velger høyere utdanning innen samisk språk, gjennom bedre studietilbud og stipendordninger
 • at kunnskap om samiske forhold skal inngå i profesjons- og grunnutdanninger på alle høgskoler og universiteter
 • at det sikres videre- og etterutdanningsmuligheter for samiske lærere
 • bevaring av minner og historie samlet inn og forvaltet av lokale og regionale samiske sentre og foreninger
 • at dokumentert samisk tradisjonskunnskap kan brukes som grunnlag i forskning og stilles på linje med øvrig forskning som grunnlag for forvaltning
 • å støtte private initiativ til dokumentasjon av lokal samisk historie
 • at de samiske muséene må gis ressurser til å kunne ta i mot samiske gjenstander fra andre muséer
 • at det finnes gode finansieringsordninger for samisk forskning, og at det forskningsetiske arbeidet styrkes
 • å opprette permanent høyere utdanning i sør- og lulesamisk.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.