Grunnskole

Essensen av NSRs skolepolitikk kan oppsummeres i to punkter: den samiske skolen skal ha god kvalitet, og alle samiske barn skal få tilbud om undervisning i og på samisk. Vi vil alle det beste for barna våre!


NSR arbeider for en samisk skole med høy kvalitet. Samiske barn og unge skal ha tilgang til oppdaterte og tidsriktige læremidler innenfor hvert fag på hvert klassetrinn gjennom hele opplæringssystemet. Vi arbeider for at alle samiske barn og unge skal ha individuell rett til opplæringstilbud i og på samisk. For å sikre at alle får tilgang til opplæring vil NSR arbeide for at det satses på undervisning ved hjelp av fjernundervisning, i tilfeller der stedlig samisk lærere ikke kan skaffes.

Samiske elever har rett til å få undervisning i samiske emner og på samisk. Alle elever skal få undervisning om samiske forhold. Samiske elever med særskilte behov må sikres et tilpasset opplæringstilbud og spesialpedagogisk bistand basert på samiske verdier.

På Sametinget vil NSR arbeide for:

  • å revidere opplæringsloven ved å gi samiske barn individuell rett til opplæring i og på samisk, og at dette etterleves i praksis
  • at det utvikles og tas i bruk modeller for undervisning av elever med samisk som andrespråk som bidrar til at disse elevene blir funksjonelt tospråklige
  • at tilbudet til elever som velger samisk som førstespråk og undervisningsspråk i grunnskolen skal være likeverdig med tilbudet til elever med norsk som førstespråk i grunnskolen
  • at elever som velger samisk som førstespråk skal få best mulige forutsetninger for å bli naturlige språkbærere i det samiske samfunnet
  • å lage felles samiske læreplaner og læremidler i samiske fag
  • at det etableres ordninger for økt bruk av språk- og kulturbærere, gjerne med eldre samer som ressurspersoner ved opplæring i tradisjonskunnskap og samisk språk
  • at det samiske spesialpedagogiske støttesystemet styrkesat det sikres samisk innhold i skolefritidsordningen og i den kulturelle skolesekke

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Opptatt av den videregående skolen? Klikk her!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.