Kultur

Kultur er det fellesskap av idéer, verdier og normer som et samfunn har og som man ønsker å føre videre til den kommende generasjonen.  NSR mener at vi samer selv skal kunne styrke, bevare og fremme både moderne og tradisjonell samisk kultur.

Markomeannu_03_til_trykk

NSRs kulturpolitikk kan oppsummeres med at flere samiske kulturarbeidsplasser er med på å stimulere utviklingen av den samiske kulturen. Levende og sterke lokalsamfunn og samiske næringer er det som legger grunnlaget for å utvikle den samiske kulturen lokalt.

Det er viktig at kulturlivet er fritt. Den samiske kulturen kan ikke styres av Sametinget ved hjelp av politiske vedtak. NSR mener at Sametingets rolle er å sørge for at rammevilkårene ligger til rette for at samiske kunstnere og kulturarbeidere over hele det samiske områder får spillerom til å fylle den samiske kulturen.

Sametinget skal støtte opp om utvikling av samiske kulturelle uttrykk. De forskjellige samiske områdene har behov for å opprette og utvikle sine egne møteplasser og institusjoner for utvikling av samisk kultur.

Samiske møtesteder og institusjoner for kultur er viktige arenaer for samiske kunstutøvere fra hele det samiske området. Disse stedene gir samiske kunstnere og artister mulighet til å utøve og utvikle sine uttrykk. Dette er også viktige steder for utvikling av samisk identitet, samisk samfunnsdebatt og forståelse for samiske spørsmål.

Moderne og tradisjonelle samiske kunstarter er en del av vår moderne kulturarv, forståelse av oss selv og vår språklige rikdom. Gjennom de ulike kunstartene kan samfunnet drives fram med kritikk og debatt. Det er viktig at samisk språk blir brukt i utøvelsen av disse.

Vedrørende kultur vil NSR på Sametinget arbeide for:

 • at det rekrutteres nye samiske forfattere
 • at flere samiske forfattere får mulighet til å jobbe med litteratur på heltid
 • at det produseres mer samisk litteratur for barn og unge
 • at det utredes et felles system for distribusjon av samiske e-bøker
 • at opphavsrettigheter til joik utredes og sikres
 • at støtteordninger for utgivelse av samisk musikk og nye musikalske uttrykksformer
 • bedres
 • at samiske musikere gis større mulighet til å formidle samisk musikk og joik, både i de samiske områdene og internasjonalt
 • at grunntilskuddet til festivalene som mottar dette fra Sametinget styrkes
 • at mindre festivaler og kulturarrangementer videreutvikles
 • at flere samiske kunstnere og artister deltar på internasjonale urfolksfestivaler
 • at det bygges et eget samisk teaterbygg
 • at samisk kunstmuseum bygges
 • at samisk kunstnerråd styrkes
 • at Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Åarjelhsaemien Teatere gis bedre økonomiske rammer
 • at frie teatergrupper får støtte til produksjon av samiske forestillinger
 • at frie revygrupper får mulighet til å utvikle samisk revyarbeid
 • at det produseres flere samiskspråklige filmer
 • at samisk filmsenter videreutvikles
 • at distribusjon av samisk film økes gjennom markedsføring og visninger på filmfestivaler
 • at det lages ordninger for teksting av tv-programmer og filmer til de tre samiske språkene
 • at det i større grad blir dubbet samiskspråklige filmer, særlig for barn og unge
 • at kunstneravtalen skal være et viktig redskap for å utvikle samisk kulturpolitikk
 • at Østsamisk museum kommer i drift
 • å sikre driftsmidler og utviklingsmuligheter til etablerte samiske hus
 • at det etableres fagmiljøer som ivaretar og videreutvikler joik og andre samiske musikkuttrykk fra alle samiske områder, som for eksempel et etnomusikksenter
 • at Sametinget skal være en sentral aktør i planlegging og gjennomføring av 100-års-markeringen av det første samiske landsmøtet i 1917.

Vedrørende IDRETT vil NSR vil arbeide for:

 • at det etableres samiske nasjonale og regionale anlegg for nordiske skigrener og reinkappkjøring
 • at de samiske idrettsgrenene, som for eksempel skisport, lassokasting og reinkappkjøring, har gode utviklingsmuligheter
 • at samisk ungdom gis mulighet til å delta på internasjonale idrettsarrangementer
 • at en større andel av spillemidlene går til samisk idrettsarbeid og til etablering av idrettshaller og anlegg i samiske områder
 • å styrke driften av de samiske idrettsforbundene.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.