Helse

Har du en áhkku som trenger å snakke samisk hos legen? NSR mener det er viktig med helsearbeidere som har kjennskap til samisk språk og kultur. Som et minimum skal samisk tolk være tilgjengelig.

Helse Finnmark Hammerfest sykehus

NSR mener det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig samisk kultur- og språkkompetanse. Derfor er rekruttering av samiske helsearbeidere og fagfolk viktig for å nå målet om en helhetlig og likeverdig helse- og sosialtjeneste for det samiske folk.

Samer har rett til å bli forstått både språklig og kulturelt når de oppsøker institusjoner innen helse- og sosialvesenet. Samer kan ha en livsforståelse som er annerledes enn det majoritetssamfunnet har. Rekruttering og utdanning av samiske helse- og sosialarbeidere er avgjørende for helsetilbudet til de samiske brukerne. Samer skal ha relevant og oppdatert informasjon på samisk om sykdommer, behandlingsopplegg og hjelpetjenester.

Samisk folkemedisin må få aksept som en del av helsetilbudet for den samiske befolkning. Samefolkets egne medisinske tradisjoner må respekteres og anerkjennes.

PÅ Sametinget vil NSR arbeide for:

 • at Sametinget får rett til å utnevne styrerepresentanter til helseforetakene
 • at samisk spesialistlegesenter utvikles til et samisk kompetansesenter i somatisk medisin, og samorganiseres med SANKS
 • å styrke samiske helsefaglige organisasjoner og sikre etablering av brukerorganisasjoner, gjennom Sametingets virkemidler
 • å arbeide for å sikre et samisk perspektiv i samhandlingsreformen
 • å sikre kompetanse i samisk språk og kulturforståelse i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
 • å arbeide for at nødmeldetjenesten har permanent samiskspråklig kompetanse
 • at det sikres tilstrekkelig tolketjeneste og samiskspråklig informasjon til samiske pasienter på sykehusene
 • å styrke den samiske kompetansen på Statens barnehus i Tromsø
 • at samiske barns rettigheter til språk og kultur sikres i møte med barnevernstjeneste, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner
 • å bidra til at det gjennomføres en kampanje for rekruttering av samiske fosterhjem
 • at det opprettes et samisk barneombud
 • å virkeliggjøre en samisk verdighetsgaranti for eldre. Samiske eldre skal ha rett til omsorg hvor det tas hensyn til de eldres samiske språk og kultur
 • at SANKS skal ha et permanent behandlingstilbud til samer i hele landet, og fortsatt være et nasjonalt kompetansesenter
 • at selvmordsforebyggende arbeid styrkes
 • å skape flere rusfrie tilbud for samisk ungdom
 • at samiske pasienter skal kunne snakke samisk med Pasientreiser
 • å etablere en samisk sykepleierutdanning
 • at det utdannes flere samisktalende helse- og sosialpersonell, samt personell til kriminalomsorgen.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.