Ungdomsutvalget

NSRs ungdomsutvalg (NSR-U) arbeider med og for ungdommen i NSR, og har som mål å arbeide med ungdomssaker innenfor hele det samiske samfunnet, i tråd med det NSR står for.

I følge NSRs vedtekter (§ 9.2) er ungdomsutvalgets oppgaver
• å lede NSRs ungdomsvirksomhet mellom landsmøtene i tråd med budsjett og virksomhetsplan.
• å uttale seg på vegne av NSR i ungdomsspørsmål.
• å rekruttere og holde kontakten med NSRs ungdomsmedlemmer og ungdomslag.
• å drive kontaktskapende virksomhet med ungdom og ungdomsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomsutvalget fatter vedtak ved konsensus, noe som betyr at utvalget må finne fram til en felles enighet i saker og spørsmål de behandler.

Ungdomsutvalget består av leder og 4 medlemmer samt 5 varamedlemmer, alle valgt av NSRs landsmøte. NSR-U har fast representasjon i landsstyret: enten møter NSR-Us leder, eller så møter den lederen peker ut til å møte i leders sted.

Ungdomsutvalget har budsjett og virksomhetsplan som overordnet styringsdokument for sin virksomhet.

Ungdomsutvalget har også en egen utvalgssekretær/organisasjonssekretær ansatt i 25 % stilling. Fast ansatt er Piera Heaika Muotka.

For å komme i kontakt med NSR-U, se kontaktinformasjon til NSR-U-styret.