Studieforbundets styre 2016–2018

Kontaktinformasjon til det sittende styret i SOL finner du her. Styret ble valgt av NSRs 44. landsmøte, i Alta, 7.–9. oktober 2016.

Leder: Vidar Andersen
Mobil: +47 952 28 468, e-post: guvsam(a)hotmail.com
Romssa sámi searvi / Tromsø sameforening

Vidar Andersen, leder for SOLs styre 2014–2016
Vidar Andersen, leder for SOLs styre 2016–2018

Medlem: Linn Jeanne Muotka
Mobil: +47 924 06 391, e-post: luotka(a)gmail.com
Unjárgga sámiid searvi / Nesseby sameforening

Medlem: Tore H. Johnsen
Mobil: +47 905 92 574, e-post: tore-hjo(a)online.no
Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening

1. varamedlem: Laila Coldevin
Mobil: +47 930 47 296, e-post: lcolde(a)hotmail.com
Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening

2. varamedlem: John Harald Skum
Mobil: +47 411 21 529, e-post: jharals@online.no
Álttá sámiid searvi / Alta sameforening

3. varamedlem: Jon Isak Lyngman Gælok
Mobil: +47 452 60 922, e-post: jo9sak(a)hotmail.com
Bergen sámiid searvi / Bergen sameforening