Sekretariatet

Her finner du informasjon om ansatte i NSR. Sekretariatet er NSRs administrasjon, hvor sekretariatsleder til daglig har sitt virke. Øvrige ansatte arbeider fra andre steder. NSR deler kontorer med studie- og voksenopplæringsorganisasjonen Samisk studieforbund (SOL).

For formelle kontakt- og organisasjonsopplysninger, se her.

 

Fungerende sekretariatsleder: Aslak Heika Hætta Bjørn
50 % vikarierende sekretariatsleder, 30 % stilling som rådgiver og gruppesekretær for NSRs sametingsgruppe, 20 % som organisasjonssekretær for ungdomsutvalgetAnsatt i februar 2018.

Kontakt: aslak.heika@nsr.no // +47 993 73 650

Personalia: Født 1992. Bor i Oslo. Fra Báhčaveadji/Pasvik i Mátta-Várjjat/Sør-Varanger.
Utdanning: Mastergrad i Theory and Practice of Human Rights fra Universitetet i Oslo, bachelorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo
og Tromsø.
Erfaring: Organisasjonskonsulent og varamedlem til sentralstyret i Noereh; sekretær for miljø- og næringspolitisk utvalg i Rødt (2015–2016); sentralstyremedlem i Natur og Ungdom (fagleder Naturmangfold, 2014–2015); kampanjesekretær for Natur og Ungdom (2012–2014); leder for Natur og Ungdom Finnmark.

———————-

Sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård
Thomas

Sekretariatsleder: Thomas Myrnes Nygård
Daglig leder. Har personal- og økonomiansvar for organisasjonen og forvalter NSRs materielle og immaterielle verdier. Leder NSRs sekretariat i henhold til instruks, arbeidsavtale, vedtekter og enkeltvedtak fattet av landsmøte og landsstyre, og er underlagt landsstyrets og arbeidsutvalgets instruksjonsmyndighet. Ansatt i februar 2008. Fra 1. januar 2019 ansatt i 80 % stilling.

Personalia: Født 1973. Fra Áhkkanjárgga/Narvik. Bor i Guovdageaidnu. Samboende med 5+2 barn.
Utdanning: 2,5-årig ingeniørutdanning ved Narvik ingeniørhøgskole 1996; examen philosophicum og halvårsenhet i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø 1998; 2-årig helsefaglig radiografutdanning ved Høgskolen i Tromsø 2000.
Erfaring: Tidligere styremedlem i ulike NSR-lokallag. Tidligere varamedlem til NSRs landsstyre. Utvalgte tidligere verv i andre organisasjoner/institusjoner: Márkomeannu (styremedlem); Várdobáiki samisk senter (styremedlem), Høgskolen i Tromsø (studentrepr. til styret); studentstyret ved Høgskolen i Tromsø (styremedlem og velferdsansvarlig); studentstyret ved Universitetet i Tromsø (styremedlem); Sámi Studeanttaid Searvi Romssas (leder og styremedlem); Strandvegen Studentheim (leder og styremedlem); Dievddut (styremedlem). Meddommer til tingrett og jordskifterett, møtefullmektig til forliksråd.

——————–

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.