Sametingsrådet

Sametingsgrådet fungerer som Sametingets regjering, og styrer den politiske virksomheten i det daglige. Det sittende sametingsrådet er utgått fra Sametingsgruppa til NSR-NSR/SáB.

Aili Keskitalo ble 16. oktober 2013 valgt som sametingspresident av  Sametingets plenum med 33 mot 6 stemmer, og hun utnevnte samme dag Henrik Olsen, Ann-Mari Thomassen, Thomas Åhren og Silje Karine Muotka til sitt sametingsråd.

Mer om Sametingsrådet og deres politiske ansvarsområder kan leses på Sametingets nettsider.

Fv.: Ann-Mari Thomassen, Bjørn Thomas Åhren, Aili Keskitalo, Henrik Olsen, Silje Karine Muotka.

Fv.: Ann-Mari Thomassen, Bjørn Thomas Åhren, Aili Keskitalo, Henrik Olsen, Silje Karine Muotka.