Sametingsgruppa 2017-2021

NSRs sametingsgruppe. Foto: Kenneth Hætta.

Sametingsgruppa er NSRs politikere i Sametingets plenum. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2017-2021, og ledes av parlamentarisk leder Runar Myrnes Balto.

PARLAMENTARISK LEDERSKAP

Runar Myrnes Balto

Runar Myrnes Balto, parl. leder
Runar  (1987) bor i Tromsø. Runar er i dag leder for Norske Samers Riksforbund, har tidligere vært politisk rådgiver for Aili Keskitalo sitt sametingsråd, og har ledererfaring fra flere organisasjoner. Runar har studert samfunnsfaglig utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo. På Sametinget leder Runar NSRs sametingsgruppe og sitter i plan- og finanskomiteen.

runar(at)nsr.no
Tlf: 97773778

 

Piera Heaika Muotka

Piera Heaika Muotka,  parl. nestleder
Piera, født i 1992, bor i Oslo er grafisk designer på og jobber i Samerådet. Han er oppvokst i Nesseby og Skånland. På Sametinget er han i Oppvekst, omsorg- og utdanningskomiteen, og er varamedlem i NSRs parlamentariske lederskap.

phmuotka(at)gmail.com
Tlf: 41424504

 

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad, medlem parl. lederskap
Tor Gunnar, født 1967, bor i Oslo og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets. Nystad arbeider som integrativterapaut ved Ullevål Sykehus. På Sametinget er han nestleder i plenumsledelsen, og han møter han i Plan- og finanskomiteen. Han er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap.

tgnystad(at)gmail.com
Tlf: 91751470

Ann Karin Kvernmo

Ann Karin Kvernmo, medlem i parl. lederskap

Ann Karin, født i 1971, er fra Grantangen og har lang arbeidserfaring fra hotell- og restaurantbransjen. Hun har også drevet gårdsbruk tidligere. På Sametinget er hun innvalgt fra Vesthavet valgkrets og sitter i Næring- og kulturkomiteen. Anka er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap.

anka.kvernmo(at)gmail.com
‭Tlf: 404 60 851‬

 

Nora Marie Bransfjell

Nora Marie Bransfjell
Nora, født i 1955, bor på Meråker og har som lærer undervist på alle nivåer fra førskole til høyskole. Nora er tilknyttet reindrifta. Hun er valgt inn på Sametinget fra Sør-Samisk valgkrets, og er nestleder i Nærings- og kulturkomiteen på Sametinget. Nora er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap

norambransfjell(a)gmail.com
Tlf: 41928722

 

ØVRIGE REPRESENTANTER (SORTERT ETTER VALGKRETS)

Márjá-Liissá Partapuoli

Márjá-Liissá, født 1990, er fra Masjok i Tana og jobber som prosjektingeniør i kraftbransjen. Hun er oppvokst i jordbruket og har også studert duodji ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Márjá-Liisa er innvalgt fra Østre valgkrets på felleslista NSR-SáB og på er på Sameitnget leder i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

marja.liissa.partapuoli(at)samediggi.no
Tlf. +47 406 06 014

 

Jovna Vars Smuk. Foto: Marie Louise Somby.

Jovna Vars Smuk

Jovna, født, bor i Varangerbotn og er reindriftsutøver. Han er innvalgt fra felleslista NSR-SáB i Østre valgkrets. På Sametinget er Jovna valgt inn i kultur- og næringskomiteen.

jovnavs(at)gmail.com
90056630

 

 

 

 

Mathis Nilsen Eira
Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira

Mathis, født 1949, er reindriftsutøver fra Karasjok. Han er innvalgt fra Ávjovárri valgkrets og er medlem av Næring- og kulturkomiteen på Sametinget. I tillegg er han medlem av Sametingets kontrollutvalg og valgkomité.

mathis49(at)hotmail.com
Tlf: 99275980

 

Sandra Andersen Eira. Foto: Marie Louise Somby.

Sandra Andersen Eira

Sandra, født 1986, arbeider som fisker og bor i Russenes i Porsanger. Hun fisker nå i Vest-Finnmark med egen sjark, og er også friluftsguide med eget firma. På Sametinget er Sandra innvalg fra Ávjovári valgkrets og er medlem av kultur- og næringskomiteen.

Saeira86(at)gmail.com
Tlf: 98023732

 

 

 

Klemet Erland Hætta. Bilde lånt fra Sametinget. Foto: Kenneth Hætta.

Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta fra Kautokeino er fast møtende representant på Sametinget når Aili Keskitalo er valgt som sametingspresident. Til daglig jobber Hætta som direktør ved studentsamskipnaden i indre Finnmark. På Sametinget er han innvalgt i plan- og finanskomiteen.

keh1973(at)hotmail.com
Tlf: 91871744

 

 

Nils Mikkelsen Utsi. Foto: Marie Louise Somby.

Nils Mikkelsen Utsi
Nils, født 1965, fra Alta er innvalgt fra Nordre valgkrets. Nils er både reindrifsutøver og advokat med spesialfag samerett. På Sametinget er Nils innvalg i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

nilsmu(at)live.no
48134578

 

 

 

 

Gunn Anita Jacobsen. Foto: Marie Louise Somby.

Gunn Anita Jacobsen
Gunn Anita Jacobsen, født 1956, er fast møtende vara på Sametinget fra Nordre valgkrets mens Silje Karine Muotka sitter i sametingsrådet. Gunn Anita er fra Kvænangen og arbeider til daglig som spesialsykepleier. På Sametinget er Gunn Anita innvalgt i Oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen og kontrollutvalget.

gunnanitajacobsen(at)gmail.com
95886256

 

 

 

Niko-Mihkal Valkeapää
Niko-Mihkal, født i 1968, bor i Tromsø og jobber som artist. Han er opprinnelig fra Enontekiö på finsk side og har tidligere arbeidet som lærer i Kautokeino. Niko-Mihkal er innvalgt fra Gáisi valgkrets og sitter i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

niko.mihkal(at)gmail.com
Tlf: 99574502

 

Karen Anette Anti. Foto: Marie Louise Somby.

Karen Anette Anti
Karen Anette er fast møtende representant mens Henrik Olsen er med i sametingsrådet. Hun er reindriftsutøver fra Målselv. På Sametinget er Karen Anette innvalgt i plan- og finanskomiteen.

anti-oskal(at)hotmail.com
Tlf: 90069944

 

 

 

 

Anne Henriette Reinås Nilut

Anne Henriette Reinås Nilut
Anne Henriette, født 1993, fra Skånland er fast møtende vara på Sametinget så lenge Mikkel Eskil Mikkelsen er en del av sametingsrådet. Til daglig arbeider hun som festivalprodusent. På Sametinget er Anne Henriette innvalgt i Oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen.

anne.henriette.reinås(at)hotmail.com
Tlf: 95743079

 

 

Thomas Åhrén

Thomas Åhrén
Thomas, født i 1966, er er oppvokst på svensk side men er bosatt på Namdalseid hvor han jobber som teknisk rådgiver i kommunen. Han er representant Sametinget for Sørsamisk valgkrets, og møter i Plan- og finanskomiteen. Thomas er også medlem i Sametings plenumsledelse.

bt.ahren(at)gmail.com
Tlf: 90839663

 

Aili Guttorm

Aili Guttorm
Aili er født i 1991 og har studert industriell design (ingeniør) og maskiningeniør. Hun arbeider som servitør i Moss. Hun er innvalgt på Sametinget fra Sør-Norge valgkrets, og er medlem av plenumsledelsen og plan- og finanskomiteen.

Aili.guttorm(at)gmail.com
Tlf: 41351019