Sametingsgruppa 2013-2017

Sametingsgruppa er NSRs politikere i Sametingets plenum. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2013 – 2017, og ledes av parlamentarisk leder Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

 

Aili Keskitalo, parl. leder

Aili Keskitalo, førdt i 1968, er valgt inn i Ávjovárri valgkrets for NSR. Keskitalo kommer fra Guovdageaidnu/Kautokeino. På Sametinget er hun parlamentarisk leder for NSRs sametingsgruppe og medlem i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

aili.keskitalo(at)nsr.no
Tlf: 97129305

 

Beaska Niillas

Beaska Niillas, parl. nestleder
Beaska Niillas, født 1982, er valgt inn i Østre valgkrets for NSR/SáB. Beaska kommer fra Hillágurra i Tana og arbeider til daglig som duojár, fisker og tidvis som skuespiller. På Sametinget er han parlamentarisk nestleder og medlem i Nærings- og kulturkomiteen

beaskaniillas(at)gmail.com
Tlf: 91856318

 

Christina Henriksen

Christina Henriksen
Christina, født 1983, er medlem av NSRs parlamentariske lederskap, og sitter i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen, i tillegg til Samisk Parlamentarisk Råd. Henriksen kommer fra Kirkenes hvor hun bor og arbeider som lærer. Hun er innvalgt fra Østre valgkrets for NSR/SáB.

riistiinna(at)gmail.com
Tlf: 90919131

 

Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira

Mathis, født 1949, er reindriftsutøver fra Karasjok. Innvalgt fra Ávjovárri valgkrets og medlem av Næring- og kulturkomiteen på Sametinget. Inngår i NSRs parlamentarisk lederskap og Sametingets plenumsledelse.

mathis49(at)hotmail.com
Tlf: 99275980

 

Sandra Márjá West

Sandra Márjá West
Sandra Márjá West, født 1990, er fra Kåfjord og Tromsø og valgt inn fra Gáisi valgkrets. Sandra er for øyeblikket student i Fredrikstad. På Sametinget sitter Sandra i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen, samt valgkomiteen. I tillegg inngår hun i NSRs parlamentariske lederskap.

sandramwest(at)gmail.com
Tlf: 93408355

 

Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám
Kirsti, født 1979, bor i Kristiansund og er valgt inn på Sametinget fra Sør-Norge valgkrets. Hun er medlem i kontrollutvalget og er medlem i nærings- og kulturkomiteen.

kirsti.guvsam(at)samediggi.no
Tlf: 90835649

 

 

Thomas Åhrén

Thomas Åhrén
Thomas Åhren, født i 1966, er fast møtende representant på Sametinget for Sørsamisk valgkrets. Han møter i Plan- og finanskomiteen.

bt.ahren(at)gmail.com
Tlf: 90839663

 

 

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka
Silje Karine Muotka, født i 1975, møter fast på Sametinget for Nordre valgkrets. Hun er nestleder i nærings- og kulturkomiteen. Muotka kommer fra Nesseby og bor for tiden i Alta.

siljekarine(at)hotmail.com
Tlf: 98487576

 

 

Henrik Olsen

Henrik Olsen
Henrik Olsen, født i 1970, møter på Sametinget for Gáisi valgkrets. Olsen arbeider som leder på Senter for nordlige folk i Manndalen.  På Sametinget sitter Olsen i Plan- og finanskomiteen.

henrik.olsen.1970(at)gmail.com
Tlf: 90775219

 

 

Viktor Inge Paulsen

Viktor Inge Paulsen

Viktor Inge Paulsen
Viktor Inge Paulsen, født 1992, er fra Drag i Tysfjord og valgt inn fra Vesthavet valgkrets. Viktor er Sametingets yngste representant denne perioden, og er medlem i Plan- og finanskomiteen.

viktor.inge.paulsen(at)gmail.com
Tlf: 95295985

 

 

Ann-Mari Thomassen
Ann-Mari Thomassen, født i 1968, møter på Sametinget for Vesthavet valgkrets. Thomassen kommer fra Skånland. På Sametinget sitter hun i Plan- og finanskomiteen.

amthomassen(at)gmail.com
Tlf: 90057123

 

 

Anita Persdatter Ravna

Anita Persdatter Ravna

Anita Persdatter Ravna
Anita Ravna, født 1961, er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets. Hun bor i Moss der hun arbeider som NAV-leder. På Sametinget sitter hun i Plan- og finanskomiteen og er nestleder i plenumsledelsen.

anitaravna(at)gmail.com
Tlf: 91749555

 

 

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad
Tor Gunnar Nystad, født 1967, bor i Oslo og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets. Nystad arbeider som integrativterapaut ved Ullevål Sykehus. På Sametinget møter han i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen, og er medlem i kontrollutvalget.

tgnystad(at)gmail.com
Tlf: 91751470