NSR på Sametinget

“Storgruppa” Muohtačalmmit med NSR og samarbeidspartnere. Foto: Kenneth Hætta

Sametingsrådet
NSRs Aili Keskitalo er sametingspresident. Hun styrer et sametingsråd som er utgått i et flertall på 22 av 39 representanter på Sametinget med partiene NSR/NSR-SáB (18), Senterpartiet (2), Johttisápmelaččaid listtu / Flyttsamelista (1) og Åarjel Saemieh Gielh /Sørsamisk røst (1).

Sametingsrådet styrer Sametingets arbeid mellom plenumsmøtene, og består i tillegg til Aili Keskitalo av Silje Karine Muotka, Henrik Olsen og Mikkel Eskil Mikkelsen fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista er rådsmedlem i to år frem til Ellinor Marita Jåma fra ÅaSG avløser henne. Rådet styret med grunnlag i Muohtačálmmit-erklæringen.

Les mer om Sametingsrådet på Sametingets nettsider.

Sametingsgruppa

Sametingsgruppa består av 16 representanter som representerer NSR og 2 representanter som representerer felleslista NSR/SáB.

Sametingsgruppa er NSRs politikere på Sametinget. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2017 – 2021, og består av 14 direkte innvalgte representanter og 4 vararepresentanter som møter fast på Sametinget på plassene til NSRs rådsmedlemmer.

NSRs sametingsgruppe består av 18 representanter, valgt inn fra de syv valgkretsene som sametingsvalget er organisert inn i. Du kan lese mer om valgordningen og valgkretsene på Sametinget sin nettside.

Gruppa ledes av det parlamentariske lederskapet, som har ansvaret for å lede deres arbeid mellom Sametingsmøtene.

Representantene møtes til plenum i Karasjok 4 uker i året. Før tre av plenumsmøtene arrangeres det også en uke med komitémøte for de ulike komiteene på Sametinget. Alle representanter på Sametinget velges inn i en av tre komiteer som har sine faglige ansvar.

Komiteene på Sametinget er:
Plan og finanskomiteen
Kultur og næringskomiteen
Omsorgs, opplærings og utdanningskomiteen