Tromsø sameforening

Tromsø sameforening / Romssa sámi searvi (RSS) er en sameforening med base i Tromsø. RSS ble stiftet i 1969, og er således en av foreningene som har vært med nesten fra stiftelsen av NSR. Foreningen har både en facebookside og en facebookgruppe, sjekk ut særlig siden for oppdatert informasjon om det som rører seg lokalt. RSS har også egen hjemmeside som bringer aktuell informasjon om foreningen og samisk samfunnsliv generelt. For en mer historisk gjennomgang kan jubileumstidsskriftet fra 30-års-jubileet være fint lesestoff.

Kontakt foreningen på rss@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse, valgt på siste årsmøte, 21.3.2018:

  • Vidar Andersen (leder): guvsam (a) hotmail.com / +47 952 28 468
  • Hilde Pedersen (styremedlem): hiped2 (a) gmail.com / +47 980 39 605
  • Ánte Siri (styremedlem)
  • Synnøve Sjøblom (styremedlem)
  • Øystein Oldervoll (styremedlem)
  • Niko Valkeapää (1. varamedlem): niko.mihkal (a) gmail.com / +47 995 74 502
  • Lisa Pedersen (2. varamedlem)
  • Anton Hauan (3. varamedlem)