Tana sameforening

Tana sameforening / Deanu sámiid searvi (DSS) er en av våre to sameforeninger med base i Tana. Foreningen har sammen med sin søsterforening Deatnogátte sámiid searvi / Tanabredden sameforening en felles side på facebook: Deanu ja Deatnogátte sámiid searvvit.

Av Tana sameforenings mange aktiviteter kan trekkes fram at sameforening eier og driver egen barnehage, Diddi mánáidgárdi. Les en artikkel om barnehagen i bokserien Samisk skolehistorie her.

Kontakt foreningen på deatnu@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret (som har flat struktur og slik ingen leder for årsmøteperioden fra september 2016). Styret består av disse som ble valgt i årsmøte 10.09.2016:

  • Áike Niillas Peder Selfors (styremedlem): aikeselfors@gmail.com / + 47 411 06 949
  • John Olav Guttorm (styremedlem): joguttorm@gmail.com / +47 950 48 144
  • Aura Mari Nordberg (styremedlem): pieski.aura@gmail.com / +358 407 575 667
  • Lemet Niillas Helander (styremedlem): lemethel@gmail.com / +47 950 62 578
  • Márjá-Liissá Partapuoli (styremedlem): marjaliissa@gmail.com / +47 454 95 402
  • Kim Erik Isaksen (styremedlem): kingsa_79@hotmail.com / +47 977 98 341
  • Jovnna Máhtte Helander (styremedlem): jovnnaa@gmail.com / +47 479 67 250
  • Áslat Holmberg (varamedlem): gufihtar@gmail.com / +358 408 274 955