Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi

Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi / Sør-Trøndelag & Hedmark sameforening (STHS) er en sameforening med medlemmer over et stort geografisk område i Trøndelagsfylkene og sørover. Sist avholdte årsmøte 23.9.2016.

Kontakt foreningen på sths@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret:

  • Nora Marie Bransfjell (leder): nmari-br@online.no / +47 419 28 722
  • Aasta Joma Granefjell (nestleder): aastajg@roros.net / +47 404 53 920
  • Stig Arne Somby (styremedlem): stigarnesomby@gmail.com / +47 918 08 128
  • Laila Holm-Bull (styremedlem): laila.holmbull@gmail.com / +47 414 72 557
  • Unni Fjellheim (styremedlem): unni.m.fjellheim@gmail.com / +47 970 86 344
  • Kjell Tore Mathiesen (kasserer): kjetmath@online.no / +47 906 54 368
  • Ann Kristin Mortensson (1. vara): banki@roros.net / +47 905 66 944
  • Inge Even Danielsen (2. vara): i.e.danielsen@gmail.com / +47 911 27 950