Oslo sameforening

Oslo sameforening / Oslo Sámiid Searvi (OSS) ble stiftet i februar 1948. Foreningen har sin egen nettside, samer.no, som aktivt melder om aktiviteter. I tillegg bruker OSS en facebookside til informasjon og diskusjon, lik den, så blir du løpende oppdatert!  Sist avholdte årsmøte 10.5.2017.

Kontakt foreningen på oslo@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret som består av disse:

  • Tor Gunnar Nystad (leder): tgnystad(a)gmail.com / +47 917 51 470
  • Gro Vars (nestleder): gro.vars (a) gmail.com
  • Hege Marie Endregård (styremedlem)
  • Gisle Stenersen (styremedlem): gisle.stenersen(a)gmail.com / +47 479 15 228
  • Káren Elle Gaup (styremedlem): karen.elle.gaup(a)gmail.com /
  • Per Inge Østmoen (1. varamedlem): pioe(a)coldsiberia.org / +47 473 52 097
  • Aili Guttorm (2. varamedlem): aili.guttorm(a)gmail.com / +47 413 51 019
  • Helge Aslaksen Ravna (3. varamedlem)