Oslo sameforening

Oslo sameforening / Oslo Sámiid Searvi (OSS) ble stiftet i februar 1948. Foreningen har sin egen nettside, samer.no, som aktivt melder om aktiviteter. I tillegg bruker OSS en facebookside til informasjon og diskusjon, lik den, så blir du løpende oppdatert!  Sist avholdte årsmøte 9.3.2016.

Kontakt foreningen på oslo@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret som består av disse:

  • Tor Gunnar Nystad (leder): tgnystad@gmail.com / +47 917 51 470
  • Gro Vars (nestleder): gro.vars@gmail.com /
  • Aili Kalvemo (styremedlem/sekretær): + 47 48 11 56 12
  • Gisle Stenersen (styremedlem): gisle.stenersen@gmail.com / +47 479 15 228
  • Káren Elle Gaup (styremedlem): karen.elle.gaup@gmail.com /
  • Lásse-Juhán Helander (økonomiansvarlig / 1. varamedlem): lassejuhan@gmail.com /
  • Issát-Erke Trosten (2. varamedlem): issat.erke@gmail.com / +47 930 27 170
  • Dávvet Solbakk (3. varamedlem)