Nord-Trøndelag sameforening

Nord-Trøndelag sameforening / Noerhte-Trøndelagen Saemien Siebrie (NTS) ble stiftet i 1975. Foreningen har medlemmer over et stort geografisk område i Nord-Trøndelag, og møtes nok derfor enklest i et internt facebookfora for sine medlemmer. Sist avholdte årsmøte var 20.4.2017.

Kontakt foreningen på nts@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Arne Nerås Joma (leder): arnjom71@gmail.com / +47 958 15 162
  • Grethe Dunfjeld (styremedlem): grethe@dunfjeld.no / +47 926 22 749
  • Elin Kristina Jåma (styremedlem/sekretær): elinkristina@biegga.com / +47 464 65 118
  • Laara (Lars Peder) Dunfjeld (styremedlem): lpdunfjeld@gmail.com / +47 928 44 665
  • Piere (Per) Fjällström (styremedlem/kasserer): per.fjellstrom@ntebb.no / +47 901 65 223
  • Sigbjørn Dunfjeld (vara): sigbjorn.dunfjeld@ntebb.no / +47 976 38 545
Styret i Nord-Trøndelag sameforening, valgt i årsmøte april 2017