Ivgu sámesearvi

Ivgu sámesearvi (ISS), fram til 2013 kjent under navnet Gáivuona sámesearvi / Kåfjord sameforening. Sist avholdte årsmøte 22.03.2017.

Foreningen har en egen nettside som du finner her, og på facebook informeres det også via egen side.

Kontakt foreningen på ivgu@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Ane-Alis Vatne Johansen (leder): anepijah@hotmail.com / +47 915 84 829
  • Kjellaug Isaksen (styremedlem): kjellaug.isaksen@gmail.com / +47 473 70 934
  • Henrik Olsen (styremedlem): henrik@riddu.no / +47 907 75 219
  • Rolf Johansen (styremedlem): rolfajo@gmail.com / +47 915 49 538
  • Lars Nilsen Marakat (styremedlem): larsnorvald@gmail.com
  • Tor Mikalsen (styremedlem): tor.mikalsen@gmail.com / +47 993 26 744
  • Siri-Janne Koht (1. vara)
  • Edel Olsen (2. vara)
  • Mary Mikalsen Trollvik (3. vara): markmt@online.no