Alta sameforening

Alta sameforening / Álttá sámiid searvi (ASS) er en sameforening med base i Alta, stiftet i oktober 1972. Foreningen har en medlemsgruppe på facebook, sjekk ut den her for mer informasjon om det som rører seg lokalt.

Av Alta sameforenings mange aktiviteter kan trekkes fram at sameforeningen eier Álttá siida AS som både rommer og driver samisk barnehage og samisk kulturhus. ASS eier også det samiske språksenteret i Alta: Álttá sámi giellaguovddáš AS. Foreningen arrangerer også den årlige samiske vinterfestivalen Álttá sámi festivála.

ASS er medlem av Samisk Idrettsforbund Norge/ Sámi Valaštallan Lihttu Norga. ASS har ellers en utstrakt studieaktivitet i regi av NSRs voksenopplæringsforbund SOL (Sámi oahppolihttu / Samisk studieforbund). Ta kontakt med studieutvalgets leder, Berit Anna Gaup (+47 456 00 839), dersom du har ønsker om spesifikke kurs eller bare vil ha informasjon om pågående kurs.

Kontakt foreningen på alta (a) nsr.no. Styret ble valgt på sist avholdte årsmøte 22.5.2018, men har i september samme år gjort omrokkeringer internt. (Marit Inga Sara Pettersen er årsmøtevalgt leder, men har fratrådt vervet og er nå ordinært styremedlem. Brita Julianne Skum er årsmøtevalgt ordinært styremedlem, men er av styret konstituert som leder.) Ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

 • Brita Julianne Skum (konstituert leder): britajs@online.no / +47 970 91 011
 • Marit Inga Sara Pettersen (styremedlem): mingadesign@yahoo.no / +47 993 93 797
 • Nils M. Utsi (styremedlem): nilsmu@live.no / +47 481 34 578
 • Antti Aslak Lantto (styremedlem): antti@hotmail.no / +47 916 29 859
 • Biret Inger Hætta (styremedlem)
 • Nils Isak Lantto (varamedlem)
 • Hjørdis Øvergård (varamedlem)
 • Mette Hætta (varamedlem)

 

Alta sameforenings tidligere ledere:

 • Laila Somby Sandvik / Biret-Elle Láilá: 1972–1974
 • Ellen Marit Gaup Dunfjeld: 1974–1975
 • Tore Bongo / Dure Iŋggá Dure: 1974–1979
 • Ellen Marit Gaup Dunfjeld: 1979–80
 • Odd Mathis Hætta: 1980–1981
 • Ingar Boine: 1981–1982
 • Ellen Marit Gaup Dunfjeld: 1982–1983
 • Solveig Hætta Pettersen: 1983–1986
 • Tore Bongo / Dure Iŋggá Dure: 1986–1987
 • Idun Hennie Meli: 1987–1988
 • Tore Bongo / Dure Iŋggá Dure : 1988–1993
 • Lisa Kristensen: 1994
 • Jan Erik Henriksen: 1995–1998
 • John Harald Skum: 1998–2002
 • Eva Josefsen: 2002–2003
 • Brita Julianne Skum / Bojena Niilllasa Brita Julianne: 2003–2007
 • Brita Julianne Skum og Jan Erik Henriksen: 2007–2009
 • Biret Inger Hætta: 2009–2010
 • John Harald Skum / Anttes Aslaga Heandaraga John Harald: 2010–2012
 • Silje Karine Muotka / Elle Rávdna Eli Silje Karine: 2012–2013
 • John Harald Skum/ Anttes Aslaga Heandaraga John Harald: (fung. leder okt. 2013 – apr. 2014)
 • Tore Bongo / Dure Iŋggá Dure: 2014–2015
 • Inger Elin Utsi: 2015–2017
 • Marit Inga Sara Pettersen: 2017–2018
 • Brita Julianne Skum / Bojena Niilllasa Brita Julianne: (fung. leder sept. 2018 –> )