NSRa riikastivra

Riikastivra jodiha Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) doaimma riikkačoahkkimiid gaskkas, riikkačoahkkima mearridan doaibmaplána, riikkačoahkkima eará mearrádusaid ja bušeahta vuodul.

Riikkastivra galgá ovddastit ja buktit cealkámušaid NSR:a ovddas ja čadahit ovttasbarggu NSR:a joavkkuin Sámedikkis. NSRs riikkastivra lea NSR guovddáš válgastivra ja organisere válgabargguid sámediggeválggain, ovttas válgabiriid válgastivrraiguin.

Riikkastivraáirras Kari S. Lifjell, nuoraidjodiheaddji Ol-Johan Gaup, jodiheaddji ja presideantaevttohas Aili Keskitalo ja cállingotti jodiheaddji Thomas E. Myrnes Nygård coahkkinastimin Álttás.

Riikkastivrras leat:

 • jođiheaddji
 • politihkalaš nubbinjođiheaddji
 • organisatorálaš nubbinjođiheaddji
 • golbma stivrraáirasa

Riikkastivrii servet maiddái dát olbmot:

 • Sámediggepresideanta go son lea NSR olmmoš
 • NSR Joavkojođiheaddji Sámedikkis
 • NSR Nuoraidlávdegotti jođiheaddji

NSR bargolávdegoddi čoahkkinastá dárbbu mielde NSR siskkáldas hálddahuslaš áššiid birra ja das leat

 • NSR jođiheaddji
 • politihkalaš nubbejođiheaddji
 • organisatuvrralaš nubbejođiheaddji

NSR jođihangoddi fuolaha buori gullahallama organisašuvnna, sámediggejoavkku ja sámediggepresideantta gaskkas ja coahkkána dárbbu mielde. Jođihangottis leat

 • Sámediggepresideanta
 • NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis
 • NSR jođiheaddji