Bli medlem

Med medlemmenes støtte kan NSR jobbe som uavhengig samisk stemme og frivillig organisasjon, til beste for det samiske samfunnet. Som medlem bidrar du og din støtte til at NSR, på nasjonalt nivå og gjennom lokallagene selv, kan sørge for tiltak og aktivitet, både når kommuner og myndigheter velger det samiske bort, og når man ønsker supplement til offentlige tilbud. NSR har gjennom historien bygd det samiske samfunnet, stein for stein. Fyll ut innmeldingsskjemaet nedenfor og bli med oss du også! (Du kan alternativt melde deg inn gjennom å sende SMS til 2090 med tekst NSR MEDLEM navn adresse epost fødselsdato, NSR MEDLEM Bertil Brakkvann Fjordgata 1 8516 Bygda bertil@brakkvann.sa 06.02.1917 sendt til nummer 2090.)

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Fulle demokratiske rettigheter i lokallag/NSR oppnås fra og med fylte 15 år. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, se særlig § 4.1 i disse.

NSR har følgende kontingentsatser:
HOVEDMEDLEM: voksne som blir eller er eldre enn 25 år i 2019 (født 19xx–1993): 150 kroner
BU-MEDLEM: barn og yngre ikke eldre enn 25 år i 2019 (født 1994–2019): 50 kroner

(Din medlemskapstype er avhengig av hvor gammel du er, les informasjon om kontingentsatser ovenfor innmeldingsskjemaet. Dersom du er usikker på hvilket lokallag du vil være medlem av, velg “Norgga sámiid riikkasearvi / Norske samers riksforbund” så tar vi kontakt med deg og finner ut av det sammen.

 

 

 

 

Du får tilsendt kontingentfaktura rett etter innmelding. Kontingenten kan betales på 1 av 3 ulike måter:
■ Bank: til konto 4901.10.83314. Oppgi KID-nummer (eller medlemsnummer).
■ VIPPS: “Kjøp og betal” til #69515 NSR KONTINGENT. Oppgi medlemsnummer.
■ Telefon: Dersom vi har ditt mobilnummer registrert på din medlemsprofil, send SMS til nummer 2090 med tekst NSR BETAL 150 (født 19xx–1993) eller NSR BETAL 50 (født 1994–2019). Summen belastes telefonregningen dersom du har abonnement åpent for betaltjenester. Du får etter kort tid konkret tilbakemelding i svar-SMS.