Bli medlem

Med medlemmenes støtte kan NSR jobbe som uavhengig samisk stemme og frivillig organisasjon, til beste for det samiske samfunnet. Som medlem bidrar du og din støtte til at NSR, på nasjonalt nivå og gjennom lokallagene selv, kan sørge for tiltak og aktivitet når kommuner og myndigheter velger det samiske bort. Fyll ut innmeldingsskjemaet nedenfor og bli med oss du også!

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Fulle demokratiske rettigheter i lokallag/NSR oppnås fra og med fylte 15 år. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, se særlig § 4.1 i disse.

NSR har følgende kontingentsatser:
HOVEDMEDLEM: voksne eldre enn 25 år i 2018 (født tidligere enn eller i 1992): 150 kroner
BU-MEDLEM: barn og unge ikke eldre enn 25 år i 2018 (født 1993–2018): 50 kroner

(Din medlemskapstype er avhengig av hvor gammel du er, les informasjon om kontingentsatser ovenfor innmeldingsskjemaet. Dersom du er usikker på hvilket lokallag du vil være medlem av, velg «Norgga sámiid riikkasearvi / Norske samers riksforbund» så tar vi kontakt med deg og finner ut av det sammen.

 

 

 

 

 

 

Du får tilsendt kontingentfaktura rett etter innmelding. Kontingenten kan betales på 1 av 3 ulike måter:
■ Bank: Kontingenten betales til konto 4901.10.83314. Oppgi KID-nummer (eller medlemsnummer).
■ VIPPS: Kontingenten betales til #69515 NSR KONTINGENT.
■ Telefon: Dersom vi har ditt telefonnummer registrert til ditt medlemskap kan du sende SMS til 2090 med tekst NSR BETAL 150 (dersom du er hovedmedlem) eller NSR BETAL 50 (dersom du er BU-medlem). Summen belastes telefonregningen dersom du har abonnement åpent for betaltjenester. Du får etter kort tid svar-SMS med konkret tilbakemelding.