Bli medlem

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag og gir automatisk medlemskap både i lokallaget og NSR sentralt. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, medlemmer bør særlig gjøre seg kjent med § 4.1 i disse. ■ Fra og med fylte 15 år står man fritt til å melde seg inn og ut av organisasjoner på eget initiativ. ■ Fra og med at man har selvstendig økonomi, eller i alle fall fra og med at man har flyttet på egen hånd skal kontingent betales av medlemmet selv. (Forventning om egenbetalt kontingent framtrer gjerne allerede fra 15 års alder, sammenfallende med at man selv kan bestemme over sine medlemskap fullt ut.)

Vi arbeider med overgang til nytt medlemssystem, HyperSys, noe som kan by på enkelte innkjøringsproblemer. Dersom du ikke hører fra oss slik du ville forventet, ta kontakt på nsr@nsr.no eller +47 988 50 273.

■ Fra og med kontingentåret 2018 har NSR følgende kontingentsatser:
HOVEDMEDLEM – for medlemmer som i løpet av 2018 fyller minst 26 år (født 1992 eller før): 150 kroner
BU-MEDLEM – for medlemmer som i løpet av 2018 ikke fyller mer enn 25 (født 1993 eller etter): 50 kroner

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bli medlem. (Forklaring på hvilken medlemskapstype du skal velge finner du rett ovenfor her om kontingentsatser. Dersom du er usikker på hvilket lokallag du vil være medlem av, velg «Norgga sámiid riikkasearvi / Norske samers riksforbund» så tar vi kontakt med deg om just det.)