Bli medlem

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag og gir automatisk medlemskap både i lokallaget og NSR sentralt. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, medlemmer bør særlig gjøre seg kjent med § 4.1 i disse. ■ Fra og med fylte 15 år står man fritt til å melde seg inn og ut av organisasjoner på eget initiativ. ■ Fra og med at man har selvstendig økonomi, eller i alle fall fra og med at man har flyttet på egen hånd skal kontingent betales av medlemmet selv. Forventning om egenbetalt kontingent framtrer gjerne fra 15 års alder, sammenfallende med at man selv kan bestemme over sine medlemskap fullt ut.

NB! NSR justerer fra og med 1. januar 2018 størrelsen på medlemskontingent, vær vennlig vent litt på oppdatert informasjon om kontingentens størrelse.

Fyll ut skjemaet nedenfor så får du informasjon om kontingentbetaling så snart som mulig.

Bli medlem!

  • F.eks. Ájastealli 3
  • F.eks. 9010 Romsa