Bli medlem

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag og gir automatisk medlemskap både i lokallaget og NSR sentralt. ■ Kontingenten er kr 100 (etthundre) for alle medlemmer. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, medlemmer bør særlig gjøre seg kjent med § 4.1 i disse.

NSRSMSfinal-2016■ Man kan betale kontingenten (NOK 100) direkte over telefonregningen. Send SMS til 2090 med teksten «NSR [ditt navn, din epostadresse, ditt fødselsår]». Om du kjenner medlemsnummeret ditt kan du sende SMS med teksten «NSR [ditt navn, ditt medlemsnummer]» til 2090. Du vil få bekreftelse via SMS dersom innbetalingen er OK. Nye medlemmer bes fylle ut skjemaet nedenfor også i tillegg dersom man betaler kontingent via SMS på denne måten.

 

Bli medlem!

  • F.eks. Ájastealli 3
  • F.eks. 9010 Romsa