Bli medlem

■ Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Medlemskap tegnes for ett år av gangen og gjelder innenfor kalenderåret 1.1.–31.12. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag og gir automatisk medlemskap både i lokallaget og NSR sentralt. ■ Kontingenten er NOK 100 (kroner ett hundrede) for alle medlemmer. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, medlemmer bør særlig gjøre seg kjent med § 4.1 i disse. ■ Fra og med fylte 15 år står man fritt til å melde seg inn og ut av organisasjoner på eget initiativ. ■ Fra og med at man har selvstendig økonomi, eller i alle fall fra og med at man har flyttet på egen hånd skal kontingent betales av medlemmet selv. Forventning om egenbetalt kontingent framtrer gjerne fra 15 års alder, sammenfallende med at man selv kan bestemme over sine medlemskap fullt ut.

Man kan betale kontingenten på 3 måter, helst etter at man har blitt registrert i medlemsregisteret (se innmeldingsskjema nederst):

  1. Via bank kan man betale til vår konto 4901.10.83314 i Sparebanken Nord-Norge. Dersom man allerede er medlem blir man ved medlemsårets start tilsendt kontingentfaktura med KID-nummer som oppgis ved betaling. Slik KID-informasjon får man også etter innmelding. Betaling uten KID er også mulig.
  2. Via VIPPS kan man betale til #69515 NSR kontingent. (VIKTIG! VIPPSing til eventuelle andre NSR-profiler på VIPPS kan ikke registreres som kontingent og vil måtte tilbakebetales.)
  3. Via telefon kan man betale med SMS til 2090 med teksten «NSR [ditt navn, din epostadresse, ditt fødselsår]». Om du kjenner medlemsnummeret ditt kan du sende SMS til 2090 med teksten «NSR [ditt navn, ditt medlemsnummer]». Du vil få bekreftelse via SMS dersom innbetalingen er OK.

Alle nye medlemmer bes fylle ut skjemaet nedenfor også i tillegg dersom man betaler kontingent via bank (da uten KID), via VIPPS eller via SMS.

Bli medlem!

  • F.eks. Ájastealli 3
  • F.eks. 9010 Romsa