Krever nye forhandlinger om samekonvensjonen

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at Nordisk samekonvensjon ikke kan godkjennes i sin nåværende form. NSR ber nå om at forhandlingene gjenopptas og løftes til politisk nivå hos statene.

Les mer