Listhaug må snu!

Den sittende regjering møter kraftig motvind fra norsk jordbruk i årets jordbruksforhandlinger. Og det er ikke rart det brygger opp til storm i distrikts-Norge, politikken det legges opp til vil ikke gagne jordbruk i nord på noe vis.Les mer