Nei til vindkraft i samiske områder

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la i april frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging, som forteller hvilke områder NVE ønsker å bygge vindkraft i Norge. Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at reindriftsområder tas ut av planen, og at det ikke bygges mer vindkraft i samiske områder. 

Les mer