Partapuoli ble komiteleder

NSR-SáBs representant, Márjá-Liissá Partapuoli (27), ble valgt som komiteleder i Oppvekst- , omsorgs- og utdanningskomiteen.

Under dagens plenum ble Márjá-Liissá Partapuoli fra Tana valgt som komiteleder i Oppvekst- , omsorgs- og utdanningskomiteen, for Sametingets 8. periode. I fagkomiteen er det til sammen 13 representanter, og komiteen skal forberede sametingets politikk på sitt fagområde. Partapuoli har bakgrunn fra ungdomspolitikken, og har deltatt der fra 2007. Hun har også arbeidet både i skole og barnehage, og der i tillegg styremedlem i Deanu Sámesearvi/Tana